Специјализација

Fokus mojih pravnih usluga:

Миграција

 • Спајање породице
 • Закон о миграцији квалификованих радника
 • Улаз у Немачку
 • Слободно кретање (за чланице Европске Уније)
 • Приступ тржишту рада

Виза

 • Супружници
 • Деца
 • Студенти
 • Запошљавање
 • Образовање

Боравак

 • Боравишна дозвола
 • Дозвола за стални боравак
 • Плава карта
 • ИЦТ – карта
 • Хуманитарни разлози
 • “Дулдунг”
 • Депортовање

Азил

 • Даблински поступак
 • Прогон
 • Малолетници без пратње
 • Радна дозвола

Немачко држављанство

 • Предуслови
 • Двојно држављанство

Радно право

 • Отказ
 • Заштита од отказа
 • Опомена